top of page

RADA TRENERÓW
I SUPERWIZORÓW PTDM

W celu opracowania, monitorowania i wspierania procesów certyfikacyjnych Zarząd PTDM powołał Radę Trenerów i Superwizorów PTDM. 

Do uczestnictwa w Radzie zaproszono osoby spełniające kryteria Trenera/Superwizora PTDM posiadające wieloletni staż pracy oraz niekwestionowany dorobek zawodowy w zakresie szkolenia i superwizowania innych specjalistów.

Rada Trenerów
i Superwizorów PTDM

Uchwała Nr.2/2018 z dnia 15.09.2018r.:

Zarząd POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO na podstawie Statutu Stowarzyszenia powołuje Radę Trenerów i Superwizorów PTDM w składzie:

Konrad Ambroziak

Olga Mrozowska

Robert Rejniak

Zygmunt Medowski

Celem działalności RTiS PTDM jest opracowanie i wdrażanie regulacji dotyczących procesu certyfikacji  w ramach działalności POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO a także doradzanie Zarządowi PTDM w sprawach merytorycznych dotyczących działalności stowarzyszenia.

 

 

Luksusowych jachtów żaglowych

Rada Trenerów i Superwizorów PTDM

bottom of page