top of page

DIALOG MOTYWUJĄCY W JEDNOSTKACH WSPIERANYCH PRZEZ INSTYTUT DOBREJ EDUKACJI

Na początku 2021 roku Instytut Dobrej Edukacji (IDE) nawiązał współpracę z PTDM.  W wyniku tej współpracy 49 osób z kadry jednostek wspieranych przez IDE przeszło szkolenie bazowe.

Część z tych osób uczestniczyła już w teście kwalifikacyjnym i uzyskała tytuł Praktyka Dialogu Motywującego PTDM. Planowane są kolejne szkolenia i testy.

Jednostki wspierane przez IDE, których kadra szkoli się przy współpracy PTDM i w których praktykuje się Dialog Motywujący: 

bottom of page