top of page
Razem na szczycie

CZYM JEST DIALOG MOTYWUJĄCY?

Kilka słów o Dialogu Motywującym

Dialog Motywujący to:

  • rozmowa, która pomaga osobie zrozumieć, dlaczego miałaby się zmienić i jak może to zrobić (Richard Rutschman, Sebastian G. Kaplan, Stephen Rollnick, "Motivational Interviewing in Schools: Conversations to Improve Behaviour and Learning")

  • Przeciwieństwo bezpośredniej perswazji: zamiast motywowania rozmówcy poprzez czynniki zewnętrzne, zachęcasz go do poszukiwania motywacji wewnątrz siebie ("Motivational Interviewing in Schools: Conversations to Improve Behaviour and Learning")

  • Oparty na współpracy styl rozmowy służący umocnieniu u osoby jej własnej motywacji i zobowiązania do zmiany (Dialog Motywujący: Jak pomóc ludziom w zmianie)

 

 

Źródło: Dialog Motywujący w praktyce, Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego, 2021

 

 

forest Road
bottom of page