top of page

CZYTELNIA

Wywiad z Williamem R. Millerem oraz Stephenem Rollnickiem autorstwa Olgi Mrozowskiej

/źródło – TERAPIA UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA NR 1.2/2014/

Ola-Steve

DIALOG MOTYWUJĄCY PRACA Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI BEHAWIORALNIE

redakcja naukowa Jadwiga M. Jaraczewska, Małgorzata Adamczyk Zientara

/źródło – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii – wydawnictwa online/

Artykuły i felietony

–  Mrozowska Olga, Dialog Motywujący jako sposób prowadzenia rozmowy o zmianie z klientem [w:] Barbara Górka, Anna Hildebrandt-Mrozek, Piotr Miller, Olga Mrozowska, Patrycja Załuska; Nowe metody i techniki w poradnictwie zawodowym; Zeszyt Informacyjno – Metodyczny Doradcy Zawodowego Nr 59, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa, 2017, 59-89. http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/59.pdf 

Mrozowska Olga, Co zyskują specjaliści w efekcie nauki i stosowania Dialogu Motywującego? [w:] Serwis Informacyjny Uzależnienia Nr 2(82) 2018, 31-38. https://siu.praesterno.pl/artykul/602

Mrozowska Olga, Dialog motywujący w rozmowie z uczniem [w:] Meritum Nr 2 (37) 2015, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 2015, 17 – 22. 

 –  Mrozowska Olga, Przenzak Anna, Rozmowa członków GKRPA z osobą pijącą problemowo [w:] Motywowanie do zmiany (filmy edukacyjne w oparciu o Dialog Motywujący z komentarzami), PARPA, Warszawa, 2015. 

–  Mrozowska Olga, Praca nad ustalaniem celów i planu zmiany [w:] Motywowanie do zmiany (filmy edukacyjne w oparciu o Dialog Motywujący z komentarzami), PARPA, Warszawa, 2015. 

–  Mrozowska Olga, Dialog Motywujący oczami jego twórców – Zaangażowanie jest najważniejsze – rozmowa ze Stephenem Rollnickiem, [w:] Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia Nr 1,2/2014, 37-38. 

 –  Mrozowska Olga, Dialog Motywujący oczami jego twórców – wywiad z Williamem R. Millerem, [w:] Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia  Nr 1,2/2014, 39-40. 

 –  Mrozowska Olga, Przenzak Anna, Dialog Motywujący – Budowanie mostu do zmiany cz. IV – Język Zmiany, [w:] Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia Nr 4/2014, 7-9. 

–  Mrozowska Olga, Przenzak Anna, Dialog Motywujący – Budowanie mostu do zmiany, [w:] Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia Nr 2/2013, 17-18. 

 – Mrozowska Olga, Przenzak Anna, Dialog Motywujący – Budowanie mostu do zmiany cz. II, [w:] Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia Nr 3/2013, 21-25.

  –  Mrozowska Olga,  Raport jakościowy z badania mierzącego efektywność 50-godzinnego szkolenia z zakresu Dialogu Motywującego w formule czterech zjazdów w ramach projektu: „Dialog Motywujący w praktyce” współfinansowanego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia , Warszawa, 2017.

bottom of page