top of page

PRAKTYK DM PTDM 

Jak zdobyć certyfikat Praktyka Dialogu Motywującego Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego? Nic prostszego. Zapisz się na szkolenie podstawowe z DM, przystąp do egzaminu końcowego, uzyskaj pozytywny wynik i dołącz do naszej listy Praktyków DM PTDM

PROCEDURA UZYSKIWANIA  TYTUŁU PRAKTYKA DM PTDM

Możliwość taka dotyczy uczestników min 2-dniowego (16 godz. dydaktycznych) szkolenia z zakresu DM przeprowadzonego przez trenera lub superwizora akredytowanego przez PTDM.

W trakcie szkolenia (pod jego koniec) uczestnik wypełnia test kwalifikacyjny z zakresu Dialogu Motywującego oraz formularz osobowy i przekazuje je trenerowi prowadzącemu szkolenie, który po szkoleniu informację o wyniku dostarcza do PTDM.

Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w teście kwalifikacyjnym do tytuły Praktyka Dialogu Motywującego PTDM jest uiszczenie przez uczestnika stosownych opłat:

  • Opłata za proces oceny i weryfikacji testu kwalifikacyjnego – ustalana bezpośrednio z osobą prowadzącą szkolenie;

  • Opłaty organizacyjne na rzecz PTDM (w tym umieszczenie na liście Praktyków DM na stronie PTDM – 150 złotych w pierwszym roku, kolejne lata 60 zł rocznie)

W przypadku pozytywnego rezultatu testu kwalifikacyjnego uczestnik otrzymuje listem poleconym imienny certyfikat uzyskania tytułu Praktyka DM PTDM i jednocześnie uzyskuje możliwość wpisu na listę Praktyków Dialogu Motywującego PTDM na stronie www.ptdm.eu

Lista Praktyków DM PTDM

bottom of page