top of page

EWALUACJA STUDIUM DM

Zapoznaj się z wynikami naszej ewaluacji. 

Wzrost wiedzy w trakcie studium - wykres

Wzrost wiedzy
w trakcie studium

Pierwszy diagram ilustruje jak respondenci oceniają zwiększenie swojej wiedzy w trakcie studium. Jak widać grupa osób oceniających poziom swojej wiedzy na skali (od 1-najniżej do 10-najwyżej) powyżej 7 zwiększyła się z 9,3% przed rozpoczęciem studium do praktycznie 100% po ukończeniu studium.
Warto zauważyć, że najliczniejszą grupę przed rozpoczęciem studium 40,6% stanowiły osoby oceniające poziom swojej wiedzy na 3, podczas gdy po zakończeniu studium najliczniejszą grupę 34,4% stanowią osoby oceniające wiedzę na 8.

Wzrost umiejętności w trakcie studium - wykres

Wzrost umiejętności
w trakcie studium

Podobne procesy zaobserwowaliśmy pytając absolwentów studium o zwiększenie ich umiejętności. Przed rozpoczęciem studium powyżej 7 oceniło swoje umiejętności 12,5% absolwentów a po zakończeniu kursu procent ten wzrósł do 62,6% respondentów, przy czym najwięcej osób 31.3% oceniło swoje umiejętności na 8. Przed rozpoczęciem studium na 3 lub 4 oceniło swoje umiejętności 43,8 uczestników.

bottom of page