top of page

RADA PROGRAMOWA PTDM

W celu opracowania, monitorowania i wspierania procesów certyfikacyjnych Zarząd PTDM
uchwałą Nr. 2/2018 z dnia 15.09.2018r. powołał Radę Trenerów i Superwizorów PTDM przekształconą następnie w Radę Programową PTDM. Do uczestnictwa w Radzie zaproszono osoby posiadające wieloletni staż pracy oraz niekwestionowany dorobek zawodowy w zakresie prowadzenia szkoleń i superwizji.

W skład Rady Programowej wchodzą:

bottom of page