top of page
Maria (Maja) Skubakowska Członkini Zarządu

MARIA (MAJA) SKUBAKOWSKA

Psycholog,

pracuje w szkole, a także koordynuje i realizuje różne projekty profilaktyczne w Towarzystwie Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”, ukończyła
I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, od 2014 roku szkoli się i rozwija w metodzie Dialogu Motywującego oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach SFBT

bottom of page