top of page
Zygmunt Medowski

ZYGMUNT MEDOWSKI

Prezes Zarządu POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIALOGU MOTYWUJĄCEEGO.  Trener i Superwizor PTDM Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Terapeuta Dialogu Motywującego PTDM. Dyrektor OŚRODKA PROFILAKTYKI I EDUKACJI PSYCHOLOGICZNEJ MROWISKO. Superwizor Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO. Członek Motivational Interviewing Network of Trainers  (Kraków, 2013) . Członek Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Uzależnień. Członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku. Wykładowca akademicki: Uniwersytet Gdański, SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Autor i realizator programów profilaktycznych i terapeutycznych www.dialogmotywujacy.pl

MINT FORUM KRAKÓW 2013

FORUM MINT KRAKÓW 2013

MINT FORUM KRAKÓW 2013

FORUM MINT KRAKÓW 2013

MINT FORUM KRAKÓW 2013

FORUM MINT KRAKÓW 2013

MINT FORUM DUBLIN 2017
MINT FORUM DUBLIN 2017

FORUM MINT DUBLIN 2017

FORUM MINT DUBLIN 2017

MINT FORUM DUBLIN 2017

FORUM MINT DUBLIN 2017

DM w PRACY Z GRUPĄ POZNAŃ 2016

DM W PRACY Z GRUPĄ POZNAŃ 2016

bottom of page