top of page
Lato z Dialogiem - plakat ogólny dot. szkolenia

NOWE SZKOLENIE
"PODSTAWY DIALOGU MOTYWUJĄCEGO"

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest dokonanie opłaty

O SZKOLENIU 

Letnie szkolenie – PODSTAWY DIALOGU MOTYWUJĄCEGO jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego.
Szkolenie daje możliwość ubiegania się
o certyfikat PRAKTYKA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO

 

DLA KOGO?
Jeśli chcesz wspierać innych w procesie zmiany, pomagać im rozwiewać wątpliwości i dylematy w duchu partnerstwa, akceptacji i empatii przy jednoczesnym zachowaniu autonomii i poczucia sprawczości drugiej osoby - to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.
Nie musisz być specjalistą pracującym z klientami. Podczas szkolenia będą prezentowane przykłady zaczerpnięte zarówno z pracy z klientami jak również zastosowania Dialogu Motywującego w życiu codziennym.

KIEDY?
ODBĘDĄ SIĘ DWA SZKOLENIA, WIĘC MOŻESZ WYBRAĆ DOGODNY DLA SIEBIE TERMIN:
18–20.07.2024r. lub
12-14.08.2024r.

Godzinowy rozkład poszczególnych dni:
DZIEŃ I
09:00 – 17:00 – Robert Rejniak i Zygmunt Medowski
DZIEŃ II
09:00 – 13:00 – Robert Rejniak
DZIEŃ III
09:00 – 13:00 – Zygmunt Medowski

GDZIE:
Szkolenie prowadzone jest online na platformie ZOOM

 

KOSZT:
Tylko teraz wakacyjna oferta cenowa dla nauczycieli, studentów i pracowników socjalnych -50%
Koszt to jedyne 320 zł(cena regularna to 640 zł)
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty na konto organizatora.
Wpłaty należy dokonać na konto: 38213000042001094517090001
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika

CZYM JEST DIALOG MOTYWUJĄCY:
Dialog Motywujący (ang. Motivational Interviewing) to metoda pracy w relacji z drugim człowiekiem, to ukierunkowany na cel styl komunikowania się, szczególnie nastawiony na wzmacnianie motywacji i osobistego zobowiązania do zmiany. Fundamentem jest partnerska relacja, wydobywanie, szacunek, autonomia, akceptacja i troska. Metoda ta oparta na podejściu humanistycznym, terapii skoncentrowanej na osobie (C.Rogersa), terapii systemowej, terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii motywacji i inspiracji. Twórcami metody są prof. W.B. Miller i prof. S. Rollnick.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami:
Mailowo: majasuryn@gmail.com
lub telefonicznie: 506-763-535

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Podstawy teoretyczne – czym jest Dialog Motywujący

  2. Poznanie definicji, kluczowych założeń i koncepcji stanowiących podstawy DM.

  3. Poznanie podstawowych metod stosowanych w DM i możliwość ich praktycznego ćwiczenia.

  4. Poznanie narzędzi, zasad, procesów i Ducha Dialogu Motywującego oraz możliwość ich przećwiczenia w praktyce.

  5. Poznanie i możliwość praktycznego przećwiczenia i stosowania dowartościowań i odzwierciedleń złożonych – kluczowych kompetencji specjalisty DM

  6. Zbudowanie samoświadomości pułapek utrudniających skuteczną komunikację: barier komunikacyjnych oraz odruchu naprawiania.

  7. Rozumienie "oporu" wg koncepcji DM. Nauka rozpoznawania rozdźwięku, jego przyczyn, objawów i konsekwencji. Ćwiczenia praktyczne

  8. Poznanie koncepcji Języka Zmiany vs Języka Podtrzymania oraz ich rola w rozwijaniu wewnętrznej motywacji do zmiany.

  9. Poznanie czterech procesów D

  10. Nabycie umiejętności prowadzenia rozmowy w Duchu i zgodnie z zasadami DM Ćwiczenia praktyczne w parach i grupach, pozwalające na zastosowanie technik DM w różnych scenariuszach.

REZULTATY/ KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:
• Rozwój zawodowy – podniesienie swoich kompetencji zawodowych oraz swojej pewności siebie jako osoby wspierającej innych w procesie dążenia do zmiany
• Zwiększenie efektywności w pracy z klientami poprzez zastosowanie DM
• Możliwość wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami
• Zdobycie solidnych podstaw teoretycznych i praktycznych dotyczących DM

PROWADZĄCY SZKOLENIE:
ROBERT REJNIAK - doktor nauk społecznych, pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (od 2001), Członek Motivational Interviewing Network of Trainers (od 2013), certyfikowany terapeuta, trener i superwizor PTDM. W roku 2023 uzyskał uznanie dorobku naukowego i zawodowego w dziedzinie psychoterapii uzależnień Ministra Zdrowia. Niezależny ekspert Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przy
Ministerstwie Zdrowia. Trener i instruktor programu wczesnej interwencji FreD Goes Net certyfikat LWL Kordinationstelle Sucht w Münster, certyfikowany realizator programu Candis. Wykładowca akademicki - UKW i SWPS (więcej informacji na temat prowadzącego: www.rejniak.pl)

ZYGMUNT MEDOWSKI - Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Dialog Motywującego. Certyfikowany terapeuta, trener i superwizor Dialogu Motywującego PTDM, Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Edukacji Psychologicznej MROWISKO. Superwizor Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO. Członek Motivational Interviewing Network of Trainers (Kraków, 2013) . Członek Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Uzależnień. Członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku. Wykładowca akademicki: Uniwersytet Gdański, SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Autor i realizator programów profilaktycznych i terapeutycznych (więcej informacji na temat prowadzącego: www.dialogmotywujacy.pl)

Szkolenie prowadzone jest przez trenerów akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego, dlatego bezpośrednio po jego zakończeniu osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu Praktyka Dialogu Motywującego Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego będą miały możliwość wypełnienia testu kwalifikacyjnego online (opłata za przeprowadzenie i ocenę testu - 290zł/os.). Po zaliczeniu testu uczestnicy mogą ubiegać się o nadanie certyfikatu Praktyka Dialogu Motywującego oraz o wpisanie na listę Praktyków DM na stronie Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego – koszt certyfikatu oraz wpisania na stronę PTDM – płatne dodatkowo Towarzystwu w kwocie 150zł (więcej info: https://ptdm.eu/lista-praktykow-dm-ptdm/) Ukończenie szkolenia podstawowego daje możliwość dalszego doskonalenia umiejętności w DM i udziału w szkoleniach zaawansowanych oraz ubiegania się o pozostałe certyfikaty ścieżki rozwojowej PTDM

bottom of page